Yaşlı Bakımı

YAŞLI BAKIMI

Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfus oranının yükselmesi, kronik hastalıklardaki artış, kırsal yaşamdan kentsel yaşama geçiş, aile yapısındaki değişiklikler gibi faktörlerle birlikte yaşlı bakım gereksinimleri de artmaktadır. Artan gereksinimlerin karşılanması amacıyla yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla bütüncül olarak ele alabilecek yeni bir meslek elemanı ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu yeni meslek alanında yetişen elemanlar yaşlı bakım hizmetlerinin verildiği kurum ve merkezlerde aranılan elemanlar olacaklardır.

Bu programa Sağlık Meslek Liselerinden mezun olan öğrenciler ortaöğretim başarı puanları dikkate alınarak, boş kalan kontenjanlara da düz liselerden mezun olan öğrenciler ÖSYM puanları ile yerleşebilmektedir.

Yaşlı Bakımı ön lisans programında yer alan dersleri ile I.ve II.sınıf yaz dönemi staj uygulamasını başarıyla tamamlayan öğrenciler Sağlık Teknikeri ünvanını almaktadırlar. Ayrıca eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler ÖSYM’ nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı ile lisans eğitimi yapmaya hak kazanabilirler.

Sağlık Teknikeri ünvanını alan mezunlarımız yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları, yaşlı için gündüz merkezleri, huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezleri gibi kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilirler.

HEDEFİMİZ

Yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden yaşam kalitesinin en üst düzeye çıkarılması amacıyla; yaşlı bireylerin temel özelliklerini bilen, mesleki etik değerleri ilke edinmiş, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini uygulayan, mesleki gelişmeleri izleyen ve çalışmalarıyla katkı sağlayan, sağlık ve sosyal hizmet birimleriyle birlikte hizmet verebilecek, dünya standartlarında bilgi, beceri ve donanıma sahip bireyler yetiştirmektir.

 

 

 

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU

YAŞLI BAKIM PROGRAMI

 

 

 

ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

 

                                                                BİRİNCİ YIL

 

BİRİNCİ YARIYIL

 

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

YB101

Fizyoloji

3

-

3

3

YB103

Anatomi

2

-

2

4

YB105

Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları I

2

4

4

6

YB109

Tıbbi Terminoloji

2

-

2

3

YB115

Sosyal Hizmetler

2

-

2

2

YB117

Temel Bilgisayar Bilimleri

1

1

-

2

    *

A Grubu Mesleki Seçmeli Ders

2

-

2

4

    **

A Grubu Sosyal Seçmeli Ders

2

-

2

3

İNG185 ª

Yabancı Dil I

2

-

-

1

TDİ195 ª

Türk Dili I

2

-

-

1

AİT191 ª

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2

-

-

1

 

TOPLAM

22

5

17

30

 

ª:14 haftalık akademik takvimde bu ders son haftada 4 saat olarak uygulanır

 

A GRUBU MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER (GÜZ DÖNEMİ)

Ders Kodu

 

Dersin Adı

 

T

 

U

 

K

ECTS

YB 119

Fonetik Diksiyon

2

-

2

4

YB 127

Psikolojiye Giriş

2

-

2

4

      YB 123

Kişilerarası İlişkiler

    2

     -

 2

     4

 

*Tablodan bir mesleki seçmeli ders seçilecektir.

 

A GRUBU SOSYAL SEÇMELİ DERSLER (BAHAR DÖNEMİ)

Ders Kodu

 

Dersin Adı

 

T

 

U

 

K

ECTS

YB 125

Halk Oyunları I

2

-

2

3

YB 113

Beden Eğitimi ve Spor I

2

-

2

3

YB129

Almanca I

2

-

2

3

 

** Tablodan bir sosyal seçmeli ders seçilecektir

 

 

                                                      İKİNCİ YARIYIL

 

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

 

YB108

Farmakoloji

2

-

2

2

 

YB110

Beslenme İlkeleri

2

-

2

2

 

YB116

Tıbbi Deontoloji ve Etik

2

-

2

2

 

YB118

İnfeksiyon Hastalıkları

2

-

2

3

 

YB120

Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları II

3

8

5

6

 

   *

B Grubu Mesleki Seçmeli Ders

2

-

2

4

 

   **

B Grubu Sosyal Seçmeli Ders

2

-

2

3

 

İNG186

Yabancı Dil II

2

-

-

2

 

TDİ196 ª

Türk Dili II

2

-

-

1

 

AİT192 ª

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2

-

-

1

 

 

TOPLAM

21

8

17

26

 

YB122

Staj                               15 iş günü

 

120 saat

uygulama

0

4

                                          

GENEL TOPLAM

17

30

 

ª:14 haftalık akademik takvimde bu ders son haftada 4 saat olarak uygulanır.

 

 

B GRUBU MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER (BAHAR DÖNEMİ)

Ders Kodu

 

Dersin Adı

 

T

 

U

 

K

ECTS

   YB124

Sağlık Sosyolojisi

2

-

2

4

   YB126

Davranış Bilimleri

2

-

2

4

   YB132

Engellilik ve Toplum

2

-

2

4

 

*Tablodan bir mesleki seçmeli ders seçilecektir.

 

 

B GRUBU SOSYAL SEÇMELİ DERSLER (BAHAR DÖNEMİ)

Ders Kodu

Dersin Adı

 

T

 

U

 

K

ECTS

     YB 128

Halk Oyunları II

2

-

2

3

     YB 130

Beden Eğitimi ve Spor II

2

-

2

3

YB134

Almanca II

2

-

2

3

 

** Tablodan bir sosyal seçmeli ders seçilecektir.

 

İKİNCİ YIL 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

 

 

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

YB209

Yaşlıda Nörolojik Hastalıklar

2

-

2

3

YB233

Yaşlıda Kronik Hastalıklar

2

-

2

4

YB215

Yaşlıda Romatolojik Hastalıklar

2

-

2

3

YB217

Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları III

2

8

4

6

YB219

İlk Yardım

2

-

2

3

*

C Grubu Mesleki Seçmeli Ders  I

2

-

2

4

*

C Grubu Mesleki Seçmeli Ders  II

2

-

2

4

**

C Grubu Sosyal Seçmeli Ders

2

-

2

3

Toplam

16

8

18

30

 

 

 

C GRUBU MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER (GÜZ DÖNEMİ)

Ders Kodu

 

Dersin Adı

 

T

 

U

 

K

ECTS

YB221

Üreme Sağlığı

2

-

2

4

YB223

Toplum Sağlığı

2

-

2

4

      YB 225

Egzersiz Fizyolojisi ve Yaşlı Jimnastiği

      2

 -

  2

4

      YB 227

Mesleki İngilizce I

      2

 -

  2

4

 

*Tablodan  iki mesleki seçmeli ders seçilecektir.

 

 

C GRUBU SOSYAL SEÇMELİ DERSLER (GÜZ DÖNEMİ)

Ders Kodu

 

Dersin Adı

 

T

 

U

 

K

ECTS

YB231

Güzel Sanatlar I (Resim, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu )

2

-

2

3

YB229

Tiyatro ve Yaratıcı Drama I

2

-

2

3

 

** Tablodan bir sosyal seçmeli ders seçilecektir

 

 

                                          DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

YB210

Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri

2

-

2

2

YB216

Fiziksel Rehabilitasyon

2

-

2

3

YB218

Sosyal Rehabilitasyon

2

-

2

2

YB220

Uğraş Terapisi

2

2

3

3

YB222

Geriatrik Psikiyatri

2

4

3

5

YB224

Girişimcilik

3

1

4

4

YB230

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

-

2

4

      *

D Grubu Mesleki Seçmeli Ders 

2

-

2

4

     **

D Grubu Sosyal Seçmeli Ders 

2

-

2

3

 

 TOPLAM

19

7

22

30

                                           

GENEL TOPLAM

 22

   30

 

 

D GRUBU MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER (BAHAR DÖNEMİ)

Ders Kodu

 

Dersin Adı

 

T

 

U

 

K

ECTS

YB228

Sağlık Yönetimi

2

-

2

4

YB232

Mesleki İngilizce II

2

-

2

4

YB238

İşaret Dili

2

-

2

4

 

*Tablodan bir mesleki seçmeli ders seçilecektir.

 

D GRUBU SOSYAL SEÇMELİ DERSLER (BAHAR DÖNEMİ)

Ders Kodu

 

Dersin Adı

 

T

 

U

 

K

ECTS

YB234

Güzel Sanatlar II (Resim, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu )

2

-

2

3

YB236

Tiyatro ve Yaratıcı Drama II

2

-

2

3

 

** Tablodan bir sosyal seçmeli ders seçilecektir.

  • Uygulamalı derslerde ara sınav; biri uygulama diğeri teorik olmak üzere iki sınavdan ibaret olup ara sınav notunun hesabında teorik ve uygulama notlarının ağırlığını, dersin öğretim elemanı belirler ve 

              dönem başında öğrencilere duyurur.

  • Uygulama sınav notu uygulama alanında verilebileceği gibi ayrıca sınav yapılarak da değerlendirilebilir. Uygulama sınavı 10. haftadan sonra yapılır. 100 üzerinden 50’nin altında alan öğrenci final sınavına giremez.
  • YB 105 Kodlu Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları I dersinin devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci YB120 Kodlu Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları II ile YB 217 Yaşlı Bakımı ilke ve uygulamaları III derslerini alamaz.

 

 

 

     AÇIKLAMALAR

    

    1-  YB 122 Staj I dersinin sadece adı YB 122 Staj olarak değiştirilmiştir. YB 226 Staj II müfredattan kaldırılmıştır. 2014 -2015 Eğitim Öğretim Yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrenciler eski müfredata uygun olarak YB 122 Staj I ve YB226 Staj II koduyla dersleri alacalardır.

 

     2-   I. Yarıyıl sosyal Seçmeli Dersler arasına YB 129 Almanca I; II. Yarıyıl sosyal Seçmeli Dersler arasına YB 134 Almanca II dersleri eklenmiştir.

 

     3-   II. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Derslerden olan YB132 Özürlülük ve Toplum dersinin sadece adı YB132 Engellilik ve Toplum olarak değiştirilmiştir. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerden bu dersten kalanlar için YB 132 Özürlülük ve Toplum dersi YB 132 Engellilik ve Toplum dersine eşdeğerdir.

 

      4-  IV. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Derslerden olan YB 230 Kodlu İş Sağlığı ve Güvenliği dersi seçmeli dersler arasından çıkarılarak zorunlu dersler arasına eklenmiştir. 2014 -2015 Eğitim Öğretim Yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerden bu dersten kalanlar bu dersi başka programlardan alabilecekleri gibi bu dersin yerine aynı dönemden başka bir seçmeli ders alarak yerine saydırma işlemi yapabileceklerdir.

 

      5-  III. yarıyıl mesleki seçmeli derslerinden olan YB221 Aile Planlaması ve Cinsel Eğitim dersinin sadece adı YB 221 Üreme sağlığı olarak değiştirilmiştir. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerden bu dersten kalanlar için YB221 Aile Planlaması ve Cinsel Eğitim dersi YB 221 Üreme Sağlığı dersine eşdeğerdir.