Vizyonumuz

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Vizyonu; Ulusal ve uluslararası düzeyde; gerek koruyucu ve sağlığı geliştirici, gerekse tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini başarı ile yerine getirebilecek mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, uyum ve grup halinde çalışabilme özellikleri kazanmış, analiz ve sentez yeteneklerine sahip, çağının teknolojisini çok iyi kullanabilen sağlık teknikerleri yetiştirerek yüksekokulumuzu tercih edilir konuma getirmektir