Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

HAKKINDA

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının amacı, tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel çalışmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzenlenmesi ve bu bilgilerden yararlanmak isteyenlerin hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık personelini yetiştirmektir.

Programdan mezun olan öğrenciler üniversite ve devlet hastaneleri ile özel hastanelerde, sağlık ocakları ve özel kliniklerde görev yapabilmektedir. Yine bu alanda çalışanlar, araştırmacıların ürettikleri bilgilerin bilimsel kural ve standartlara uygun olarak düzenlenmesi ve ilgililere sunulması ile ilgili tüm işleri yapabilmektedir

 

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

 

 

ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

BİRİNCİ YIL

BİRİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

DOK101

Tıbbi Dokümantasyon I

2

-

2

3

DOK105

Halkla İlişkiler

2

-

2

2

DOK129

On Parmak Yazım Teknikleri

-

2

1

2

DOK113

Tıbbi Terminoloji

2

-

2

3

DOK115

Anatomi

2

-

2

4

DOK131

Temel Bilgisayar Bilimleri

1

1

-

2

*

A Grubu Mesleki Seçmeli Ders I

2

-

2

4

*

A Grubu Mesleki Seçmeli Ders II

2

-

2

4

**

A Grubu Sosyal Seçmeli Ders

2

-

2

3

İNG185

Yabancı Dil I

2

-

-

1

AİT191 ª

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

-

-

1

TDİ195 ª

Türk Dili I

2

-

-

1

 

TOPLAM

21

3

15

30

*14 haftalık akademik takvimde bu ders son haftada 4 saat olarak uygulanır
 
A GRUBU MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER (GÜZ DÖNEMİ)
 

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

DOK119

Fonetik-Diksiyon

2

-

2

4

DOK121

Psikolojiye Giriş

2

-

2

4

DOK123

Toplum Sağlığı

2

-

2

4

DOK125

Sağlık Mevzuatı

2

-

2

4

*Tablodan iki mesleki seçmeli ders seçilecektir.

A GRUBU SOSYAL SEÇMELİ DERSLER (GÜZ DÖNEMİ)

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

DOK109

Halk Oyunları I

2

-

2

3

DOK127

Beden Eğitimi ve Spor I

2

-

2

3

** Tablodan bir sosyal seçmeli ders seçilecektir.

İKİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

DOK114

Tıbbi Dokümantasyon II

2

8

4

5

DOK116

Bioistatistik   

2

2

3

4

DOK118

Bilgisayar Uygulamaları I

2

2

3

3

DOK120

Halk Sağlığı ve Tıbbi Deontoloji

2

-

2

3

*

B Grubu Mesleki Seçmeli Ders

2

-

2

4

**

B Grubu Sosyal Seçmeli Ders

2

-

2

3

İNG186

Yabancı Dil II

2

-

-

2

AİT192 ª

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

-

-

1

TDİ196 ª

Türk Dili II

2

-

-

1

 

TOPLAM 

19

12

16

26

DOK140

 Staj                             15 iş günü

 120 saat uygulama

 

 

0

4

 

                                           GENEL TOPLAM

 

16

30

 

               

*14 haftalık akademik takvimde bu ders son haftada 4 saat olarak uygulanır

B GRUBU MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER (BAHAR DÖNEMİ)

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

DOK124

Protokol Bilgisi

2

-

2

4

DOK126

Maliyet Muhasebesi

2

-

2

4

*Tablodan bir mesleki seçmeli ders seçilecektir.

 

B GRUBU SOSYAL SEÇMELİ DERSLER (BAHAR DÖNEMİ)

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

DOK128

Halk Oyunları II

2

-

2

3

DOK130

Beden Eğitimi ve Spor II

2

-

2

3

DOK132

Güzel Sanatlar I (Resim, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu)

2

-

2

3

**Tablodan bir sosyal seçmeli ders seçilecektir.

İKİNCİ YIL

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

DOK207

Tıbbi Dokümantasyon III

1

8

3

5

DOK209

Bilgisayar Uygulamaları II

2

2

3

3

DOK215

Hastalıklar Bilgisi I

2

-

2

4

DOK217

Yazışma Teknikleri I

2

2

3

3

DOK219

Farmakoloji

2

-

2

4

*

 C Grubu Mesleki Seçmeli Ders I

2

-

2

4

*

 C Grubu Mesleki Seçmeli Ders II

2

-

2

4

**

 C Grubu Sosyal Seçmeli Ders

2

-

2

3

 

TOPLAM

15

12

19

30

 

C GRUBU MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER (GÜZ DÖNEMİ)

 

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

DOK223

Davranış Bilimleri

2

-

2

4

DOK225

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

-

2

4

DOK227

Araştırma ve Yayın İlkeleri  I

2

-

2

4

*Tablodan iki mesleki seçmeli ders seçilecektir.

C GRUBU SOSYAL SEÇMELİ DERSLER (GÜZ DÖNEMİ)

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

DOK229

Güzel Sanatlar II  (Resim, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu)

2

-

2

3

DOK231

Uğraş Terapisi

2

-

2

3

                               **Tablodan bir sosyal seçmeli ders seçilecektir.                                 
 
DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

DOK208

Tıbbi Dokümantasyon IV

1

8

3

4

DOK210

Bilgisayar Uygulamaları III

2

2

3

3

DOK216

Hastalıklar Bilgisi II

2

-

2

4

DOK218

Yazışma Teknikleri II

2

2

3

3

DOK220

Tıp Kütüphaneciliği

2

-

2

2

DOK222

Sağlık Kurumları Yönetimi

3

-

3

3

DOK224

Girişimcilik

3

1

4

4

DOK240

İlk Yardım

2

-

2

3

*

D Grubu Mesleki Seçmeli Ders

2

-

2

4

 

TOPLAM

19

13

24

    30

                               GENEL TOPLAM

 

 

30

 

               
 
D GRUBU MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER (BAHAR DÖNEMİ)
 

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

ECTS

DOK228

Araştırma ve Yayın İlkeleri  II

-

4

2

4

DOK230

Üreme Sağlığı

2

-

2

4

   DOK236

Engellilik ve Toplum

      2

  -

  2

     4

   DOK238

İşaret Dili

2

-

  2

     4

    *Tablodan bir mesleki seçmeli ders seçilecektir.

  

  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ders müfredatında I. Dönemde yer alan Araştırma ve Yayın İlkeleri I dersini geçemeyen öğrenci II. Dönem Araştırma ve Yayın İlkeleri II dersini alamaz.
  •  Uygulamalı derslerde ara sınav; biri uygulama diğeri teorik olmak üzere iki sınavdan ibaret olup ara sınav notunun hesabında teorik ve uygulama notlarının ağırlığını, dersin öğretim elemanı belirler ve dönem başında öğrencilere duyurur.
  • Uygulama sınav notu uygulama alanında verilebileceği gibi ayrıca sınav yapılarak da değerlendirilebilir. Uygulama sınavı 10. haftadan sonra yapılır. 100 üzerinden 50’nin altında alan öğrenci final sınavına giremez.

            AÇIKLAMALAR

           1- DOK 140 Staj I dersinin sadece adı DOK 140 Staj olarak değiştirilmiştir. DOK 226 Staj II müfredattan kaldırılmıştır. 2014 -2015 Eğitim Öğretim Yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrenciler eski müfredata uygun olarak DOK 140 Staj I ve DOK 226 Staj II koduyla dersleri alacaklardır.

           2- III. Yarıyılda mesleki seçmeli dersler arasında bulunan DOK 221 ilkyardım dersi çıkartılarak IV. yarıyıla yeni kodu ile DOK 240 ilkyardım olarak zorunlu derslere eklenip ECTS’si dörtten(4) üçe (3) düşürülmüştür. 2014 -2015 Eğitim Öğretim Yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerden bu dersi alıp ta başarısız olanlar bu dersi yüksekokulumuzun diğer programlarından alabileceği gibi yerine aynı dönemden başka bir seçmeli ders alarak yerine saydırma işlemi yapabileceklerdir.

          

           3- II. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Derslerden olan DOK236 Özürlülük ve Toplum dersinin sadece adı DOK236 Engellilik ve Toplum olarak değiştirilmiştir. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerden bu dersten kalanlar için DOK236 Özürlülük ve Toplum dersi DOK236 Engellilik ve Toplum dersine eşdeğerdir.

      

           4- IV. yarıyıl mesleki seçmeli derslerinden olan DOK 230 Aile Planlaması ve Cinsel Eğitim dersinin sadece adı DOK 230 Üreme sağlığı olarak değiştirilmiştir. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerden bu dersten kalanlar için DOK 230 Aile Planlaması ve Cinsel Eğitim dersi DOK 230 Üreme Sağlığı dersine eşdeğerdir.