Misyon

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Misyonu; Ülkenin sağlık sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak için, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasında mesleki etik kurallarına riayet eden, analiz ve sentez yapma yeteneklerine sahip, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı sağlık elemanları yetiştirmektir.