Komisyon ve Koordinatörlükler

 

TC.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

KOMİSYONLAR ve KOORDİNATÖRLÜKLER

Burslar ve Sosyal Hizmetler Komisyonu :

     Başkan: Öğr. Gör. Filiz DİREK

     Üye     : Öğr.Gör.Ayşegül BEDİR

     Üye     : Öğr. Gör. Şefik ÖZDEMİR

     Üye     : Yüksekokul Sekreteri Mehmet BÖGE

Staj Komisyonu:

     Başkan: Yard.Doç.Dr.Rukiye BORAN

     Üye     : Ögr.Gör.Ayşegül BEDİR

     Üye     : Öğr. Gör. Ayşe Nihan ARIBAŞ

Yatay – Dikey Geçiş ve Muafiyet Komisyonu:

     Başkan: Yard.Doç.Dr.Rukiye BORAN

     Üye     : Öğr. Gör. Şefik ÖZDEMİR

     Üye     : Öğr.Gör.Ayşegül BEDİR

Mezuniyet / Diploma Komisyonu:

     Doç.Dr.Yavuz Selim ÇAKMAK

     Yard.Doç.Dr Melek PAMUK ALGI

     Öğr. Gör. Filiz DİREK

     Yüksekokul Sekreteri Mehmet BÖGE

     Memur Ümmühan ÖNCEL

Mezuniyet Töreni ve Yıllık Komisyonu:

     Öğr. Gör. Ayşe Nihan ARIBAŞ

     Öğr.Gör. Rabia SARI

FARABİ Koordinatörlüğü: 

     Öğr.Gör. Ayşe Nihan ARIBAŞ

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları/ERASMUS  Koordinatörlüğü :

     Yard.Doç.Dr Melek PAMUK ALGI

     Öğr. Gör. Ahmet Yaşar DURU 

Bologna Süreci Uyum Programları Koordinatörlüğü:

     Yard.Doç.Dr Melek PAMUK ALGI

     Yard.Doç.Dr.Rukiye BORAN

     Öğr.Gör. Rabia SARI

Öğrenci Etkinlikleri ve Spor Şenlikleri Komisyonu:

     Öğr. Gör. Şefik ÖZDEMİR

     Öğr.Gör. Rabia SARI

     Öğr.Gör. Ahmet Yaşar DURU

     Memur Şükrü DURU

Öğrenci Temsilcisi Seçimi ve Öğrenci Kongresi Komisyonu:

     Doç.Dr.Yavuz Selim ÇAKMAK

     Öğr. Gör. Ayşe Nihan ARIBAŞ

     Yüksekokul Sekreteri Mehmet BÖGE

     Memur Ramazan BİÇKİN

Birim Akademik Kalite Komisyonu:

Doç.Dr. Yavuz Selim ÇAKMAK

Yard.Doç.Dr.Rukiye BORAN

Öğr.Gör. Rabia SARI

Yard.Doç.Dr. Meryem Derya Özdemir

Yüksekokul Sekreteri Mehmet BÖGE

Öğrenci Temsilcisi Murat ALTINOK

Sosyal Faaliyetler, Okul Tanıtımı, Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu:

     Öğr.Gör. Ahmet Yaşar DURU

     Öğr.Gör. Rabia SARI

     Memur Ümmühan ÖNCEL

WEB Sayfası Tasarım ve İşletimi Komisyonu:

     Memur Ümmühan ÖNCEL

Satın Alma Komisyonu:

     Her dönem yeniden oluşturulur.

İhale Komisyonu:

     Her dönem yeniden oluşturulur.                                   

Döner Sermaye Yürütme Kurulu:

     Gerektiğinde oluşturulur.

Sayım-Değer Tespit, Muayene ve Kabul Komisyonu :

     Üye     :  Öğr. Gör. Filiz DİREK

     Üye     :  Öğr. Gör. Ayşe Nihan ARIBAŞ

     Üye     :  Memur Şükrü DURU

     Üye     :  Memur Göknur DİLMEN