İdari

Yüksekokul Sekreteri- Yüksekokul Sekreteri Saim KESKİN

Öğrenci İşleri- Sekreter Ümmühan ÖNCEL

Ayniyat- Bilgisayar İşletmeni Şükrü DURU

Yazı İşleri- Bilgisayar İşletmeni Göknur DİLMEN

Hizmetli Hizmetli Hamza GÖKÇE

Öğrenci İşleri Memur Nuriye Uçar